Zgjidhni ndermjetesimin,
zgjidhja juaj me e lehte.

 • Misioni
  Yne

  Misioni i Ndërmjetësit është,
  që tu sigurojë qytetarëve shqiptarë,
  një alternativë të re për zgjidhjen
  e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve,
  pa iu drejtuar procesit gjyqësor.
  ME SHUME
 • Përse të zgjedhim ndërmjetësimin?

 • Vizioni

  Mobile optimized
  and variable homepage modules, paired with various
  blog and portfolio layouts,
  content styles and shortcodes!
 • Përse të zgjedhim ndërmjetësimin?

Njoftime

Rreth Nesh

Misioni

Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve ( DHKN ) është Ent Publik Juridik që ushtron veprimtarinë e saj të pavarur nga shteti, bazuar në Ligjin nr. 10385, datë 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar dhe akteve ligjore dhe...

me shume

Historiku

Në mbështetje me Ligjin nr.10385/2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, më datë 07.07.2013, në Sallën e Mbledhjeve, nën kujdesin e Ministrisë së Drejtësisë dhe JUSTUSAID, u zhvillua Mbledhja e parë e Ndërmjetësve të licensuar...

me shume

Organizimi

Organet e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve janë:
1. Mbledhja e Përgjithshme e Ndermjetesve,
2. Kryesia,
3. Kryetari,
4. Sekretari i Përgjithshëm...

me shume

Legjislacioni

Ndërmjetësimi është veprimtari jashtëgjyqësore, në të cilën palët kërkojnë zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje me anë të një personi të tretë asnjanës (ndërmjetësit), për të arritur një zgjidhje të pranueshme të...

me shume

Partneret Tane

 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
© Dhoma Kombetare e Ndermjetesve Feb 2018 - Design by SStudio
Shko Siper